Hvordan administrer jeg ulike roller?

Som Administrator av en bedrift kan du enkelt tildele og endre rollen til medlemmene dine

1. For å få administre og få oversikt over de ulike rollene og deres funksjonalitet trykker du på initialene dine øverst i høyre hjørne og videre på administrer min konto. 


2. Under administrer roller kan du endre rollene til medlemmene dine. Det finnes tre forskjellige tilgangsnivåer:

3. For å endre en rolle kan du enkelt søker etter medlemmet og endrer denne. Klikk på bytt rolle for å lagre.