Naviger mellom leksjoner

Du kan enkelt navigere mellom leksjoner i spilleren

Når du er inne i spilleren trykk på skjermen for å pause leksjonen, da får du opp muligheten for å navigere mellom leksjoner